NL / FR

HEALING / ENERGIEWERK

Veel oorzaken van problemen zitten zo diep verankerd in uw structuur, dat u er zelf niet bij kunt, waardoor u, ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen, steeds weer ups en downs ervaart. Dan is het belangrijk om te zoeken naar een andere, bijkomende oplossing, waarbij uw etherisch lichaam of energielichaam in zijn totaliteit wordt aangepakt.

Dat kan via healing door een ervaren persoon.

Healing noemen we ook ‘energiewerk’, omdat er gewerkt wordt met uw etherisch of energielichaam, een uitgebreid elektromagnetisch veld van verschillende frequenties. Dit is een structuur, die voor de meeste mensen onzichtbaar is. Deze is heel fijn en complex, een wiskundig en geometrisch systeem, dat zich zowel binnen als buiten uw fysisch lichaam bevindt en er één geheel mee vormt. Daarin bevinden zich al uw “gegevens”: gedachten, overtuigingen, gevoelens, emoties, trauma’s, blokkades, e.a.
De healer werkt met verschillende specifieke elektromagnetische frequenties om de orde en de stroom van het energieveld te herstellen. Door blokkades op te heffen, kan het evenwicht zich herstellen.
Dat vertaalt zich in concrete veranderingen in uw gezondheid, in de omgang met uzelf en anderen. U krijgt na een paar dagen een ruimer, vrijer gevoel.
Naast eigen stoorzenders, dient er ook rekening gehouden te worden met stoorzenders in uw leefomgeving: storende frequenties door geopathische, elektrische en elektromagnetische belasting. U krijgt advies hoe u deze kunt uitschakelen of minimaliseren.
Tijdens een healingsessie wordt u niet fysiek aangeraakt. U neemt plaats in een comfortabele stoel, terwijl de therapeut u behandelt.

Als energietherapeut werk ik daarbij ook met een innoverend systeem, dat uw structuur scant in al zijn lagen en dimensies. Dat gebeurt in combinatie met het klassieke healingwerk.
Dit systeem noemt SCIO (Scientific Consciousness Interface Operations System). Het werd ontworpen en wordt met regelmaat verder aangepast door professor dokter Bill Nelson. Het is een biofeedbacksysteem dat uw volledig energielichaam scant, te vergelijken met de virusscan van een computer. Diverse problemen, emotionele trauma’s (tot voor uw geboorte), uw leefomgeving, uw gedachtewereld, enz. worden gedetecteerd op storingen. Bedoeling van het systeem is, in samenwerking met de therapeut, uw energieveld opnieuw in evenwicht brengen, met een betere zelfkennis en groter welbevinden als gevolg.


Een healing van uw etherisch lichaam is een intense ervaring die een hele tijd blijft doorwerken. Uw fysisch lichaam gaat zich aanpassen aan de veranderingen die gebeurd zijn op etherisch niveau.
Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur.
Hoeveel behandelingen u nodig heeft is individueel te bepalen.
U krijgt concrete gegevens en oefeningen om verder te werken thuis.
De taak van een therapeut is u begeleiden in uw eigen proces van heelwording.

welkom op de website van pauwelsremember